Gestaltterapi

Gestaltterapi - hva er det? 

I Gestaltterapi tenker vi at vi mennesker er en helhet med tanker, følelser og kropp hvor alt henger sammen med alt. Vårt mål er å bevisstgjøre egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at vi kan erkjenne og se oss selv, og de valgene vi tar. Gestaltterapiens grunntanke er at den enkelte selv er ansvarlig for sine valg og handlinger - innenfor de begrensninger omgivelsene gir.  Les mer

Gestaltterapi - noe for deg?

En av gestaltterapiens grunnleggere, Fritz Perls, har uttalt:

"Gestaltterapi er en for fin metode til bare å bli brukt på syke mennesker"

Gestaltterapi kan være nyttig hvis du har behov for å bearbeide  traumatiske opplevelser, til å finne ut av problemfylte relasjoner og  vanskelige situasjoner i familie- og/eller arbeidsliv, hvis du har behov for hjelp til å sortere i livet ditt eller du trenger støtte i en vanskelig tid, som f.eks. eksistensielle kriser og livskriser. 

Les mer

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

Copyright @ All Rights Reserved