Trenger du noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med?

Både familie, venner og kollegaer kan være gode og viktige samtalepartnere, men noen ganger i livet kan det være nyttig å snakke med noen som er trenet i å møte mennesker i krise. En som har taushetsplikt og som ikke kjenner deg. En du ikke har en personlig relasjon til. Det kan få frem noe annet. Gestaltterapeuter er trenet i å møte et menneske som en likeverdig person uten å dømme, tolke og komme med velmenende råd.


Gestaltterapi kan være nyttig hvis du har behov for å bearbeide traumatiske opplevelser, til å finne ut av problemfylte relasjoner og vanskelige situasjoner i familie- og/eller arbeidsliv, hvis du har behov for hjelp til å sortere i livet ditt eller du trenger støtte i en vanskelig tid, som f.eks. eksistensielle kriser og livskriser.


For mer informasjon om gestaltterapi, se her


Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale. Min kontaktinformasjon, se her

Dette er en undervisningsfilm om følelser.

 Manus: Anne Hilde Vassbø Hagen

med inspirasjon og støtte fra

Dr. Leslie Greenberg.

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

Copyright @ All Rights Reserved