Gestaltterapi - mer info

Du er mye mer enn tankene dine

Mange opplever at tankene opptar det meste av oppmerksomheten, og vitenskapelige undersøkelser viser at rundt 80-90% av tankene våre er de samme, dag ut og dag inn.  Noen ganger bare VET vi noe, uten at tankene er særlig involvert.  Vi vet også at kroppen husker alt.  Derfor er en gestaltterapeut trenet i å være oppmerksom på det som uttrykkes via kroppen i tillegg til det som uttrykkes verbalt.  Sammen bestemmer terapeuten og du hva som kan være interessant å utforske videre.

Awareness

Gestaltterapien har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at de tydligere kan se seg selv og sine egne valg. Vi snakker om å øke awareness, eller bevissthet om det som skjer i kroppen, i tankene og i omgivelsene, slik at valgene du tar er basert på god og riktig informasjon. Noen kaller det mindfullness. På norsk blir det ofte kalt for oppmerksomt nærvær.

Her og nå

Vi har alle med oss ideer og atferdsmønstre som tidligere i livet hjalp oss å overleve, men som idag kan være uhensiktsmessige når vi tar dem i bruk "på autopilot". Gestaltterapiens filosofi er at vi, her og nå (i møtet mellom klient og terapeut), skaper en arena hvor vi kan utforske disse fastlåste tanker, ideer og opplevelsesmønstre.

Ved å bli kjent med hva du gjør og hvordan du gjør det, kan du velge å korrigere de adferdsmønstrene som ikke fungerer i livet ditt idag.

Påvirke og bli påvirket

I gestaltterapi er vi opptatt av at du er en del av en helhet. Enten det handler om relasjoner hjemme, på jobb eller i andre sammenhenger, så er det viktig å ha det bra. Hvis du opplever situasjoner og relasjoner som utfordrende, kan det være nyttig å utforske hvordan omgivelsene dine påvirker deg - og hvordan du påvirker dine omgivelser. Da kan du bli mer oppmerksom på hva som skjer, hvordan det skjer  og hvordan du velger å forholde deg til det.

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

Copyright @ All Rights Reserved