Gestaltterapi - hva er det?

Gestaltterapi - hva er det?

Gestaltterapi er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i verden og er en svært anerkjent terapiform. Gestaltterapi brukes innen psykoterapi, i coaching, i næringslivet gjennom personalarbeid, bedriftsledelse og konfliktarbeid, innen bedriftsrådgivning og innen undervisning/opplæring.


Ordet gestalt er tysk og betyr "å danne meningsfylte helheter". I gestaltterapi  tenker vi at vi mennesker, for å oppleve vår egen situasjon som meningsfull, organiserer våre sanseinntrykk og opplevelse av verden i såkalte "gestalter".


Videre snakker vi om "avsluttede gestalter" (hendelser vi opplever som avsluttet, som vi har godtatt og som vi forstår en mening med) og "uavsluttede gestalter" (hendelser som ikke oppleves som fullført eller avsluttet og som kan oppleves som begrensende for livskvaliteten idag).  Som terapeut tar jeg derfor utgangspunkt i livet ditt slik det oppleves for deg, her og nå, for å finne frem til hva som begrenser livskvaliteten din idag. Min oppgave som terapeut blir derfor å møte deg som likeverdig i en fortrolig samtale. Jeg vil støtte deg og utfordre deg til å tydeligere seg deg selv og dine valgmuligheter, slik at du kan "danne meningsfylte helheter" av opplevelsene i ditt liv. Målet er at du opplever at du kan takle utfordringer på en, for deg tilfredsstillende måte, og bli "en god sjef i ditt eget liv".


Gestaltterapiens grunntanke er at den enkelte selv er ansvarlig for sine valg og handlinger - innenfor de begrensninger omgivelsene gir. I  Gestaltterapi tenker vi at vi mennesker er en helhet med tanker, følelser og kropp hvor alt henger sammen med alt. Vårt mål er å bevisstgjøre egne behov, følelser, reaksjoner og handlinger slik at vi kan erkjenne og se oss selv, og de valgene vi tar. 

Les enda mer om gestaltterapi

TID FOR DEG - gestaltterapi-samtaleterapi

Trine Fosse, gestaltterapeut MNGF

Organisasjonsnummer.: 914 361 621

GESTALTTERAPI PÅ DAGTID OG KVELDSTID

Storgaten 20, 3126 Tønsberg

Tlf.: 41 41 42 88

E-post: trine@tidfordeg.no

Copyright @ All Rights Reserved